تصویر زیر بنر

آکادمی ثریا – دپارتمان آموزش شرکت پرتو ستاره ثریا

در سال 1389 شرکت پرتو ستاره ثریا با دامنه فعالیت آموزش | استانداردسازی | توسعه کسب و کارها تاسیس شد.

ایده فعالیت یک مرکزآموزش تمام عیار که بتواند در افزایش توانایی ها و مهارت فراگیران به موضوعات مهندسی کیفیت و استانداردهای مدیریت در بخش های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی را توسعه دهد و این آموزش ها در دسترس و به راحتی قابل استفاده و دریافت باشند باعث شد تا شرکت پرتو ستاره ثریا به عنوان موسس در سال 1398 آموزشگاه غذا صنعت را به عنوان بخش آموزش خود تاسیس کند و در سال 1401 در ادامه همین سایست گذاری فعالیت های اولیه تهیه نرم افزار آموزش آنلاین ، تولید محتوا و راه اندازی دپارتمان آموزش متمرکز و توسعه یافته با عنوان آکادمی ثریا در شرکت پرتو ستاره ثریا شکل گرفت.

فعالیتی که امروز با هدف تهیه آموزش های کاربردی در حوزه کسب و کار و استاندرادهای مدیریت، مهندسی و ابزارهای کیفیت گسترش یافته است تا بتواند این آموزش ها را فراگیر کرده و همه علاقمندان به این حوزه های آموزشی که در سراسر ایران به یادگیری علاقه مند هستند را پوشش دهد.

90

مدرسان خبره

1450

کل دوره ها

5697

دانش آموزان عالی

24

ایده های خلاقانه

روند کار

برای شناخت بیشتر ما ویدیو را مشاهده کنید.

آکادمی ثریا | نهادی معتبر برای ارائه خدمات آموزشی مهندسی کیفیت، مدیریت و صنایع با رویکرد نوین، خلاق و ناب