مشخصات دوره

  • زمان دوره : 4ساعت
  • تعداد جلسات : 2
  • نام مدرس : دکتر آرام مروی
  • سطح دوره : پیشرفته
  • قیمت : 1٬000 ریال

گواهی نامه های دوره

  • بین المللی TUW آلمان
    1000 ریال
اصول مدیریت و سرپرستی در صنایع غذایی
اصول مدیریت و سرپرستی در صنایع غذایی