اطلاعات دوره

 • نام دوره : مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس INSO-ISO14001
 • تاریخ شروع ثبت نام : سه شنبه 12 تیر 1403
 • تاریخ پایان ثبت نام : دو شنبه 25 تیر 1403
 • تاریخ شروع دوره : چهار شنبه 27 تیر 1403
 • تاریخ پایان دوره : پنج شنبه 28 تیر 1403
 • هزینه دوره به ریال : 6٬900٬000
ثبت نام پایان یافته است

اطلاعات آزمون

 • تاریخ آزمون : پنج شنبه 28 تیر 1403
 • ساعت آزمون : 17:00
 • مدت آزمون : 30 دقیقه

گواهی نامه های دوره

 • بین المللی TUW آلمان
  2٬900٬000 ریال
مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس INSO-ISO14001
مبانی و مستندسازی سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس INSO-ISO14001