اطلاعات دوره

  • نام دوره : مدیریت هوشمندانه برنامه های پیش نیاز ی در صنایع غذایی PRPs با هوش مصنوعی-دوره اختصاصی برای سازمان ها
  • تاریخ شروع ثبت نام : سه شنبه 12 تیر 1403
  • تاریخ پایان ثبت نام : دو شنبه 20 اسفند 1403
  • تاریخ شروع دوره : سه شنبه 12 تیر 1403
  • تاریخ پایان دوره : دو شنبه 20 اسفند 1403
  • هزینه دوره به ریال : 57٬200٬000

گواهی نامه های دوره

مدیریت هوشمندانه برنامه های پیش نیاز ی در صنایع غذایی PRPs با هوش مصنوعی-دوره اختصاصی برای سازمان ها
مدیریت هوشمندانه برنامه های پیش نیاز ی در صنایع غذایی PRPs با هوش مصنوعی-دوره اختصاصی برای سازمان ها