اطلاعات دوره

 • نام دوره : اصول برچسب گذاری در موادغذایی
 • تاریخ شروع ثبت نام : سه شنبه 12 تیر 1403
 • تاریخ پایان ثبت نام : شنبه 2 تیر 1403
 • تاریخ شروع دوره : چهار شنبه 6 تیر 1403
 • تاریخ پایان دوره : پنج شنبه 7 تیر 1403
 • هزینه دوره به ریال : 6٬900٬000
ثبت نام پایان یافته است

اطلاعات آزمون

 • تاریخ آزمون : پنج شنبه 7 تیر 1403
 • ساعت آزمون : 16:00
 • مدت آزمون : 30 دقیقه

گواهی نامه های دوره

 • بین المللی TUW آلمان
  2٬900٬000 ریال
اصول برچسب گذاری در موادغذایی
اصول برچسب گذاری در موادغذایی