اطلاعات دوره

 • نام دوره : اصول روش های خوب تولید- GMP در شرکت های فرآورده های گوشتی
 • تاریخ شروع ثبت نام : سه شنبه 12 تیر 1403
 • تاریخ پایان ثبت نام : سه شنبه 19 تیر 1403
 • تاریخ شروع دوره : پنج شنبه 21 تیر 1403
 • تاریخ پایان دوره : پنج شنبه 21 تیر 1403
 • هزینه دوره به ریال : 5٬900٬000
ثبت نام پایان یافته است

اطلاعات آزمون

 • تاریخ آزمون : پنج شنبه 21 تیر 1403
 • ساعت آزمون : 16:00
 • مدت آزمون : 30 دقیقه

گواهی نامه های دوره

 • بین المللی TUW آلمان
  2٬900٬000 ریال
اصول روش های خوب تولید- GMP در شرکت های فرآورده های گوشتی
اصول روش های خوب تولید- GMP در شرکت های فرآورده های گوشتی