اطلاعات دوره

 • نام دوره : اصول GMP در شرکت های پخش مواد غذایی و سردخانه ها
 • تاریخ شروع ثبت نام : شنبه 2 تیر 1403
 • تاریخ پایان ثبت نام : دو شنبه 11 تیر 1403
 • تاریخ شروع دوره : چهار شنبه 13 تیر 1403
 • تاریخ پایان دوره : چهار شنبه 13 تیر 1403
 • هزینه دوره به ریال : 5٬900٬000
ثبت نام پایان یافته است

اطلاعات آزمون

 • تاریخ آزمون : پنج شنبه 14 تیر 1403
 • ساعت آزمون : 16:00
 • مدت آزمون : 30 دقیقه

گواهی نامه های دوره

 • بین المللی TUW آلمان
  2٬900٬000 ریال
اصول GMP در شرکت های پخش مواد غذایی و سردخانه ها
اصول GMP در شرکت های پخش مواد غذایی و سردخانه ها