اطلاعات دوره

 • نام دوره : تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری - (مقدماتی)
 • تاریخ شروع ثبت نام : شنبه 23 تیر 1403
 • تاریخ پایان ثبت نام : دو شنبه 8 مرداد 1403
 • تاریخ شروع دوره : چهار شنبه 10 مرداد 1403
 • تاریخ پایان دوره : پنج شنبه 11 مرداد 1403
 • هزینه دوره به ریال : 7٬700٬000

اطلاعات آزمون

 • تاریخ آزمون : پنج شنبه 11 مرداد 1403
 • ساعت آزمون : 15:00
 • مدت آزمون : 60 دقیقه

گواهی نامه های دوره

 • بین المللی TUW آلمان
  2٬900٬000 ریال
تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری - (مقدماتی)
تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری - (مقدماتی)